Основополагащи принципи на фирма БулМоулд

 

Фирма БулМоулд въплъщава най-добрите инженерни практики, достигнати в процеса на трансфер на ноухау между немски и български фирми. В първоначалните контакти, на база реални проекти от автомобилната индустрия, се установяват редица дефицити, както в координацията, така и в самата методика на работа и обмен на идеи между фирми от двете държави. Фирма БулМоулд заимства начина на работа от своите немски партньори и го съобразява със спецификите на българския пазар. Чрез обучението свои собствени кадри БулМоулд гарантира максимална ефективност и качество в областта на инженеринговата дейност.

 

Основателят на фирма БулМоулд, г-н Стоянов е завършил висше инженерно образование в България, както и второ такова "Аеркосмически технологии" в Технически университет Щутгарт/Германия. Неговият опит, събран във фирми като DAIMLER, BRABUS, HELLA и EISENMANN, в ръководството на проекти в областта на числови симулации, топлопроводимите пластмаси, приложението на биотехника в производството на пластмасови детайли и в допълнителните му дейности в Технически университет Щутгарт и в Технически университет Мюнхен, както и съвместната му работа и публикации с фирми като CD-Adapco и Mentor Graphics въплъщават откривателския дух и желание за непрекъснато развитие в областта на инженерните решения, посредством отлично подготвени специалисти и използването на най-новите софтуерни продукти и технологии.

CAD проектиране

3D принтиране

Виртуални симулации

Инструментална екипировка

Шприцване на полимери.

Иновации. Индустриализация.

© 2021 Bulmould Ltd.